Elke eerste zondag van de maand: woorden, zingen, bidden, stilte…..
Voor hen die onschuldig vastzitten. 
Zie ook nieuwsbericht

 

Gebed voor thuislozen.

Lieve God,

Wij bidden U voor mensen zonder thuisland,

voor mensen zonder papieren, zonder bestemming.

We bidden voor mensen die in detentiecentra verblijven

niet omdat ze crimineel zijn, maar omdat er geen land is dat ze wil hebben.

We bidden voor mensen die tussen grenzen gevangen zijn geraakt,

zonder veel hoop op ontsnapping,

dag na dag, maand na maand, jaar na jaar.

Lieve God, we vragen U om hen te beschermen.

Amen