De jaarlijkse Volkskerstzang vindt plaats op zondag 17 december, aanvang 19:30 uur, in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg in Baarn.
Traditiegetrouw zullen burgemeester Mark Röell en zijn echtgenote het kerstevangelie voorlezen.
Veronica Selleger zal een korte overdenking uitspreken en er is inbreng vanuit de Aloysiusschool.
Vanzelfsprekend klinkt er veel muziek en samenzang.
Meer details volgen later.