Agenda archief

RSS feed for this section

Café Pensée: Theologische boeken in de uitverkoop?

Tanende belangstelling voor echte theologie. Wat betekent dat?
Gedachten van Ton van der Worp, uitgever van theologische boeken in betere tijden.

Café Pensée: Nadenken over het levenseinde

Zijn bij toenemende vergrijzing gedachten over “een voltooid leven” wel gepast?
Gedachten van de gepensioneerde huisarts Peter Wessels

Café Pensée: Religie in de publieke ruimte

Is de samenleving gebaat met godsdienst achter de kerkdeur?
Gedachten van Dr. Arjan Plaisier, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland

Oecumenische viering “In beweging blijven”

In de Maria Koningin kerk aan de Maatkampweg te Baarn, wordt zondag 3 juni 2012 om 10.00 uur een oecumenische kerkdienst gehouden. Het is een traditie van de Raad van Kerken Baarn om op de eerste zondag na Pinksteren, deze gezamenlijke oecumenische dienst te vieren.

Deze dienst wordt door alle kerken die bij de Raad van Kerken in Baarn zijn aangesloten, voorbereid. Het thema van deze dienst is : “In beweging blijven”.

Bij het Pinksterfeest horen we dat de leerlingen van Jezus de Heilige Geest ontvingen die hun leermeester Jezus hen beloofd had. Ze werden letterlijk ‘begeesterd’ en durfden eindelijk naar buiten te komen, zij kwamen in beweging om hun geloof te belijden. Er staat zelfs geschreven dat zij spraken in verschillende talen.

Ook al spreken we nu de verschillende talen van onze kerken, het gaat maar om één ding, in Christus de eenheid te bewaren. Samen kerk zijn, een voet, een hand, samen één lichaam.

In een verdeelde wereld zouden we zichtbaar moeten zijn als een oplichtend vuur dat na 2000 jaar nog steeds brandend wordt gehouden.

Oecumene is een opdracht voor ons allemaal naar de wereld, blijf in beweging, verstar niet, maak geen heilige huisjes, laat het niet bij woorden alleen, het gaat om mensen, Alle mensen.

Op deze zondag willen we samen, zes verschillende geloofsgemeenschappen, ons geloof vieren, samen met de inwoners van Baarn.

De Raad van Kerken te Baarn nodigt daarom iedereen die zich betrokken voelt bij de oecumenische gedachte van harte uit voor deze dienst. De kerkdienst zal ook worden uitgezonden door BaarnFM.

Voorgangers zijn ds. Lia Jansen (NPB) en Cecile Maagdenberg (lekenvoorganger Maria Koningin Gemeenschap)