Vrede en Herdenking na de Grote Oorlog

15:00 uur | Apostolisch Genootschap, Koningsweg 5, Baarn

Lezing door  Jean-Marie Stokkermans.

In 2019 is het honderd jaar geleden dat de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden.  Deze lezing gaat over het einde van de Eerste Wereldoorlog: over de vrede, de herdenking en de herinneringen aan de oorlog. Het zal zich richten op het westelijke front en  voornamelijk op Frankrijk, waar een groot deel van  ‘La Grande Guerre’ werd uitgevochten. De verwerking van de oorlog was een zoektocht naar de  balans tussen vrede en vergelding, nationaal en lokaal,  collectief en individueel, seculier en religieus. Het gezamenlijk doel van de geallieerden was politieke stabiliteit voor de landen, eer voor de doden en troost voor de overlevenden. 

Jean-Marie StokkermansJean-Marie Stokkermans is civiel ingenieur en historicus.  Tevens lid van het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken-Baarn. Onder de naam Hélène Dubois schreef zij het Engelstalig boek ‘Rebuilding Romagne’, een bundel van korte  verhalen over de Eerste Wereldoorlog.

Workshop Geweldloos Communiceren

19:30 uur | Doopsgezinde Gemeente, Eemnesserweg 63B, Baarn

In het kader van de Vredesweek organiseert de Doopsgezinde Gemeente onder auspiciën van de Raad van Kerken een workshop “Geweldloos Communiceren”.
Werken aan vrede; hoe kun je dat doen in contact met anderen? Hoe kun je grip krijgen op je eigen reacties?
Bij deze workshop gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die met zijn begrippen-paar van de ‘jakhals’ en de ‘giraf’ duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze ‘interne dieren’ om kunnen gaan in het gesprek met deren.
Deelname is gratis. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Avond van Gedenken

19:00 | Witte Kerkje, Kampstraat 8, Baarn

“Ik mis je” is bedoeld voor ieder die iemand mist; jong en oud, kerkelijk of niet…….. Met symbolen kunnen we ons verdriet en gemis tot uiting brengen en herinneren we ons degene aan wie we denken. Er is muziek en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Vrije inloop vanaf 18:30 uur

Vesper Bach Cantorij Baarn

16:30 uur | Pauluskerk, Brink, Baarn

Joris van Baar, bas-bariton

BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland. Een korte Kerstcantate op basis van het oude adventslied met als openingskoor een geniale mix van één van de oudste Lutherse liederen met Franse hofmuziek. Een waardige tenoraria, een bas recitatief waarin demonstratief wordt ‘aangeklopt”en dan een intieme sopraansolo over de gelovige die haar hart opent. Met een heuse wake-up call als “ringtone” in het slotkoraal. Word wakker, is hier de boodschap van Kerstmis. Met medewerking van: Martha Bosch – sopraan o.v., Joris van Baar – bas, tenor n.t.b., dirigent: Anthony Scheffer

Oecumenische Oudejaarsviering

17:00 | Pauluskerk, Brink, BaarnBaarn

Eindejaarsbijeenkomst in de Pauluskerk op de Brink. Een moment van bezinnen, terugblikken en vooruit kijken. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een versnapering en drankje.