Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Raad van Kerken-Baarn bestaat 50 jaar.

 | 

Leden en oud-leden, medewerkers en oud-medewerkers, commissie- en werkgroepleden zijn uitgenodigd om de jubileumbijeenkomst bij te wonen. Het belooft een boeiend programma te worden met een paneldiscussie over de rol en relevantie van de kerk(en) in de samenleving. 20220907_flyer_RvK_Speeldoos Jubileumprogramma

9 september 2022|

Wake Zeist 4 september 2022

 | 

Ook deze eerste zondag van de maand wordt er weer stilgestaan stil bij vreemdelingendetentie in Kamp Zeist. ( te Soesterberg) Goed nieuws is dat het Armeens gezin waarvoor extra wakes zijn gehouden nu op vrije voeten is. Andere mensen zonder strafblad blijven vast zitten, en daarvoor waken wij. Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Zondag 4 september, om [...]

27 augustus 2022|

Programmering Bach Cantorij Baarn, 2022-2023

 | 

Cantatedienst zondag 11 september, aanvang 19:30 uur in de Nicolaaskerk te Baarn Uitgevoerd zal worden: BWV 12, “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (1714), alsmede het koraal BWV 383 “Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen”. Met medewerking van Asa Olsson – mezzo sopraan, Jeroen de Vaal – tenor, Joep van Geffen – bas, onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen [...]

22 augustus 2022|

Wake Zeist, voor de 200ste keer.

 | 

200 x Wake Zeist op 3 juli 2022. Elke 1e zondag van de maand staan we stil - bij vreemdelingendetentie - bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten - bij levens die stilstaan buiten ons blikveld - bij menselijkheid en mensenrechten. Op zondag 3 juli doen we dat - helaas - al voor de 200ste keer. Waaraan [...]

1 juni 2022|

Jaarlijkse Oecumenelezing, Geertekerk Utrecht, 13 mei. Raad van Kerken-Nederland

 | 

Het thema is: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een 'oecumene van het hart'. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. In deze jaarlijkse oecumenelezing zal Peter Nissen ingaan op dit thema. Hij [...]

21 april 2022|