kerken_0000_Paaskerk
kerken_0002_doopsgezind2
kerken_0002_NPB2
kerken_0003_Maria K.
kerken_0004_RK2
kerken_0005_Paulus2
ApGen Plaats van Samenkomst Baarn

Nieuws van de Raad van Kerken - Baarn

Vrede verbindt over Grenzen

Geplaatst op 18 augustus 2019

Dit is het motto van de Vredesweek 2019. Zowel het Apostolisch Genootschap als de Doopsgezinde Gemeente organiseren activiteiten. De workshop Geweldloos Communiceren op 25 september is er één van. Wij maken u ook graag attent op de lezing Vrede en Herdenking na de Grote Oorlog door  Jean-Marie Stokkermans op 22 september. In 2019 is het… Lees verder →

Workshop geweldloos communiceren

Geplaatst op 2 augustus 2019

In het kader van de Vredesweek organiseert de Doopsgezinde Gemeente onder auspiciën van de Raad van Kerken een workshop “Geweldloos Communiceren”. Werken aan vrede; hoe kun je dat doen in contact met anderen? Hoe kun je grip krijgen op je eigen reacties? Bij deze workshop gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand… Lees verder →

Draagt u de oecumene een warm hart toe?

Geplaatst op 5 juni 2019

Het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken-Baarn bestaat momenteel uit vier leden, aangevuld met een jaarlijks wisselende vertegenwoordiger uit het pastoresconvent. Vorig jaar zijn twee leden, voorzitter en notulist, afgetreden. We hebben nu een jaar gedraaid met vier leden, maar zouden het fijn vinden als de druk wat kan worden verminderd door het aantreden… Lees verder →

Conferentie Raad van Kerken 25 mei 2019

Geplaatst op 4 juni 2019

Op zaterdag 25 mei kwam de Baarnse Raad van Kerken weer in Conferentie bijeen in de villa Berg & Dal aan de Jacob van Lenneplaan, om samen te spreken over het beleid voor het komende jaar. Diepgang wordt gezocht in de themadiscussie over welke waarden de aangesloten kerken samen voorstaan en wat ze daarvan samen… Lees verder →

Oecumenische Vespervieringen 2019

Geplaatst op 4 maart 2019

  Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Pauluskerk op de Brink. De vespers zijn op 15, 16 en 17 april om 19:30 uur. De voorgangers komen uit de Calvijnkerk, Paaskerk en de parochie van de HH. Martha en Maria. De diensten op Witte Donderdag,… Lees verder →