Home2020-07-20T20:44:04+02:00

Nieuws van de Raad van Kerken – Baarn

Volkskerstzang “anders” 2020

 | 

Dit jaar helaas geen overvolle Maria Koninginkerk op 20 december. Vanwege de geldende corona-maatregelen is de commissie Volkskerstzang in goede samenwerking met RTV Baarn druk bezig met de voorbereiding van een uitzending op de lokale televisie. Uiteraard zal hierbij de lezing door de burgemeester en een overdenking door één van de Baarnse voorgangers niet ontbreken. Dit jaar zal mevr. Wil [...]

20 november 2020|

Oecumenische Oudejaarsviering 2020

 | 

Traditiegetrouw biedt de Raad van Kerken-Baarn op 31 december in een korte viering gelegenheid voor een moment van terugkijken, stilstaan en bezinning rond de overgang naar het nieuwe jaar. Dit jaar een “beladen” activiteit. Want hoe kijk je terug op een jaar vol maatregelen, beperkingen, aanpassingen….En kunnen we hoopvol het nieuwe jaar tegemoet zien? Wat is daarbij onze leidraad? Ds. [...]

20 november 2020|

Dierbaren gedenken in corona-tijd

 | 

De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken. Een tijd van gedenken: onze dierbare doden. Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken. In deze tijd kan veel niet doorgaan of moet het anders. Digitaal of in eigen kring thuis. De kerken hebben hier ook opnieuw over nagedacht. Een avond van gedenken met medewerking van [...]

17 oktober 2020|

# 500 Kinderen

 | 

De Raad van Kerken-Baarn ondersteunt van harte het initiatief vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken om aandacht te vragen voor de opvang van 500 minderjarige vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Aan de kerken die beschikken over een luidklok is gevraagd op dinsdag 29 september ook 500 seconden de klok te luiden. Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland Op dinsdag [...]

28 september 2020|

Hartelijk Welkom

 | 

De Raad van Kerken-Baarn heet twee nieuwe leden van harte welkom. Met ingang van 1 januari 2020 zijn toegetreden: de Calvijnkerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Soest-Baarn. De Calvijnkerk staat in Baarn aan de Tromplaan. Zie website Het gebouw De Schuilplaats van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Soest-Baarn bevindt zich aan de Gaesbeekerkhof in Soest. Bezoek de website hier Onder het kopje [...]

12 juni 2020|