U bevindt zich hier::Home>Over ons

Wat doet de Raad van Kerken – Baarn?

De Raad van Kerken – Baarn maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke kerken. Samen vormen de kerken en geloofsgemeenschappen een eenheid in verscheidenheid vanuit dezelfde christelijke bron: de Bijbel. Zij geven ieder op hun eigen wijze inhoud aan het kerk-zijn en aan de bijbelse boodschap. Lees verder →

Wat is oecumene?

Oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het kerstevangelie van Lucas 2; voor keizer Augustus was het om de eenheid van keizerrijk in kaart te brengen. In de Kerk is heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Lees verder →

Wie zijn wij?

De Raad van Kerken in Baarn stelt zich ten doel voortdurend het besef levendig te houden van de noodzaak om in spreken en handelen vorm en inhoud te geven aan de geloofsgemeenschap der kerken. Tot de Raad van Kerken – Baarn kan iedere geloofsgemeenschap toetreden, die zich kan verenigen met de doelstelling van de Raad van Kerken – Baarn en die in Baarn godsdienstige bijeenkomsten houdt. Lees verder →