31 dec, 2016

Oudejaarsviering

In deze dienst zal worden stilgestaan bij het bewogen jaar 2016, dat nu ten einde loopt. De voorgangers zijn ds. Marjan Los (Pauluskerk) en Gerard van de Heide (Maria Koninginkerk).

Iedereen die het jaar met enige bezinning wil afsluiten, is van harte welkom.

18 dec, 2016

Volkskerstzang

Dit jaar vindt de Volkskerstzang plaats in de Maria Koninginkerk (Maatkampweg), omdat de Nicolaaskerk gerenoveerd wordt. Het Kerstverhaal wordt voorgelezen door het burgemeestersechtpaar Roëll en de overdenking wordt gehouden door ds. René van den Beld. Ook dit jaar brengen scouts het Vredeslicht uit Israël binnen. En vooral wordt er veel gezongen!

2 dec, 2016

Café Pensée: De vreedzame school

Het thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is Samen leven. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

Jeannette de RondenDe Vreedzame School is een programma voor basisscholen. Sleutelbegrippen zijn sociale competentie en democratisch burgerschap. In het programma worden de klas en de school als een leefgemeenschap beschouwd, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Jeannette de Ronden leidt het onderwerp in. Zij is directeur van de christelijke basisschool De Postiljon te Soesterberg.

4 nov, 2016

Café Pensée: Samen leven in Baarn

Het thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is Samen leven. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

Maurice vdValkSamen leven. Hoe doe je dat op lokaal niveau? Hoe doen we dat bij ons in Baarn? Wachten we op initiatief van de overheid of ondernemen we zelf iets? Maurice van der Valk woont in Baarn. Hij wil graag vertellen waar hij mee bezig is, over wat er gebeurt in Baarn en over zijn initiatieven om het samen leven in Baarn handen en voeten te geven.