Workshop Geweldloos Communiceren

In het kader van de Vredesweek organiseert de Doopsgezinde Gemeente onder auspiciën van de Raad van Kerken een workshop “Geweldloos Communiceren”.
Werken aan vrede; hoe kun je dat doen in contact met anderen? Hoe kun je grip krijgen op je eigen reacties?
Bij deze workshop gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die met zijn begrippen-paar van de ‘jakhals’ en de ‘giraf’ duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze ‘interne dieren’ om kunnen gaan in het gesprek met deren.
Deelname is gratis. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.