CP5okt12
P2013594
Cafe Pensee kop
Pensee14
P2013574
P2013580
P2013584

Café Pensée

Café Pensée

Café Pensée is een initiatief van de Raad van Kerken in Baarn dat loopt sinds het najaar van 2011.

In een democratische samenleving hoort het gesprek tot een wezenlijke bouwsteen van die samenleving. Het politieke debat is daarvan een voorbeeld. Café Pensée wil niet een debatcultuur, waar al snel het ene gelijk tegenover het ander staat.

De 17e eeuwse filosoof, theoloog en natuurkundige Blaise Pascal schreef zijn beroemde boek Les Pensées. Het bevat bouwstenen voor een kerk en een samenleving waarover een gedachtenwisseling plaats kan vinden met een open uitkomst. Bekend is de zin: “Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent.” Dat intrigeert en maakt bescheiden in al te heftige stellingnames.

In die traditie zien we Café Pensée als een plaats van de gedachtenwisseling. Er komen thema’s aan de orde die liggen op het raakvlak van geestelijk leven en samenleving, Zo kwamen onder meer aan de orde: Israel en de Palestijnen, een andere visie op ontwikkelingssamenwerking, religie in de publieke ruimte, nadenken over het levenseinde, christelijke godsdienst en de vooruitgang, en geld en kerk.
De thema’s worden in korte inleidingen aan de orde gesteld, waarna er volop ruimte is voor het uitwisselen van gedachten.Zie ook: Flyer_CafePensee 2018-2019 

Café Pensée is de eerste vrijdag van de maand in de maanden oktober tot en met april, van 16:30 tot 18:00 uur. Locatie is de foyer van Theater De Speeldoos (Rembrandtlaan 35, Baarn). Er is altijd muziek, de bar is open en er is veel ruimte voor ontmoeting. Iedereen is welkom.

Een driekoppige redactie stelt het programma samen. Suggesties worden op prijs gesteld!