Café Pensée

Café Pensée was een initiatief van de Raad van Kerken in Baarn dat sinds het najaar van 2011 en tot en met april 2019 is aangeboden.

In een democratische samenleving hoort het gesprek tot een wezenlijke bouwsteen van die samenleving. Het politieke debat is daarvan een voorbeeld. Café Pensée wil niet een debatcultuur, waar al snel het ene gelijk tegenover het ander staat.

De 17e eeuwse filosoof, theoloog en natuurkundige Blaise Pascal schreef zijn beroemde boek Les Pensées. Het bevat bouwstenen voor een kerk en een samenleving waarover een gedachtenwisseling plaats kan vinden met een open uitkomst. Bekend is de zin: “Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent.” Dat intrigeert en maakt bescheiden in al te heftige stellingnames.

In die traditie zien we Café Pensée als een plaats van de gedachtenwisseling. Er kwamen thema’s aan de orde die liggen op het raakvlak van geestelijk leven en samenleving, Zo kwamen onder meer aan de orde: Israel en de Palestijnen, een andere visie op ontwikkelingssamenwerking, religie in de publieke ruimte, nadenken over het levenseinde, christelijke godsdienst en de vooruitgang, en geld en kerk.
De thema’s werden in korte inleidingen aan de orde gesteld, waarna er volop ruimte werd geboden voor het uitwisselen van gedachten. Na bijna acht jaar is besloten om – voorlopig – geen vervolg te geven aan het Café Pensée. Enerzijds gezien het teruglopend aantal bezoekers, maar anderzijds omdat zich geen kandidaten hebben gemeld om de bijeenkomsten mede voor te bereiden en te organiseren.