De Raad van Kerken-Baarn heet twee nieuwe leden van harte welkom. Met ingang van 1 januari 2020 zijn toegetreden: de Calvijnkerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Soest-Baarn.

De Calvijnkerk staat in Baarn aan de Tromplaan. Zie website

Het gebouw De Schuilplaats van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Soest-Baarn bevindt zich aan de Gaesbeekerkhof in Soest. Bezoek de website hier

Onder het kopje “kerken”treft u binnenkort meer informatie aan over beide geloofsgemeenschappen.