Pauluskerk

De Open Kerk onder auspiciën van de Raad van Kerken gaat ook in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk door. De Pauluskerk op de Brink kan naar verwachting op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 16 uur open zijn.

Voor ieder die behoefte heeft aan een moment van stil-zijn, gebed, bezinning of een luisterend oor blijft de mogelijkheid bestaan om even de kerk binnen te lopen. Voor mensen die zelf geen woorden hebben worden er enkele gebeden neergelegd. Vrijwilligers zetten zich extra in om de kerk open te houden. Uiteraard  gebeurt dat volgens de richtlijnen van het RIVM: er mogen niet meer dan drie personen tegelijk naar binnen, met moet 1,5 m afstand houden en handen wassen met desinfecterende gel. Bij de ingang zal men de bezoeker attenderen op deze voorschriften.

Als blijkt dat het onverantwoord is, gaat de kerk vanzelfsprekend dicht.

RK kerk H.Nicolaas

De Nicolaaskerk aan de Kerkstraat is dagelijks geopend voor individueel gebed van 11.00 tot 12.00 uur alsmede van 14.30 tot 15.30 uur. Vanzelfsprekend met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. De dagkapel is gesloten.

Paaskerk

Leden van de Paaskerk (Oude Utrechtseweg) kunnen voor praktische hulp mailen naar: helpendehanden@paaskerk.nl of voor het aanvragen van een gesprek mailen naar: contact@paaskerk.nl.

Op Goede Vrijdag 10 april was de kerk tussen 10 en 18 uur open. Om een steen of een gebedsbriefje neer te leggen bij het kruis. Als symbool voor wat ons zwaar valt, voor dat wat we achter ons willen laten, of iets wat we juist willen gedenken. De hele dag werd er (passie) muziek gespeeld, door duo’s of door gezinnen die samen musiceerden of solisten. Met inachtneming van de regels is dit goed verlopen en deed het bezoekers zichtbaar goed om er even te zijn.

Met Pasen 12 april stond het kruis dit jaar op het plein voor de Paaskerk en kwamen de hele dag mensen een bloem er in steken, een hoopgevend bloeiend Paaskruis!  Doordat je een steen zag liggen of een bloem, wist ieder, “ik ben niet de enige die hier is geweest, er waren mensen mij voor” en dat geeft ook verbinding, dat je de ‘sporen’ ziet van wie je voor gingen…