Gezondheidspost MalawiDe Raad van Kerken – Baarn heeft met een gift de diaconie van de Paulus- en Calvijnkerken gesteund. Met de gift, die het zelf-ingezamelde bedrag aanvulde, is een complete gezondheidspost in Malawi neergezet. Deze is in oktober 2013 geopend.

Er zijn nu in totaal tien gezondheidsposten, die ongeveer 20 kilometer uit elkaar liggen. Per post worden de bewoners van zeven dorpen bediend. Verpleegkundigen die in de grote ziekenhuizen werken, wonen in de dorpen en houden spreekuur in de gezondheidsposten. De Baarnse Stichting vrienden voor Afrika ziet erop toe dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden. Zo krijgen bijvoorbeeld kinderen met malaria gratis medicijnen – in zeer ernstige gevallen worden zij per fietsambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.