Er waait een gure wind over Nederland en Europa. Wat staat ons te wachten, wat staan de vluchtelingen te wachten? Laat een tegengeluid horen en kom naar de wake op 7 juli.
De groep Baarn heeft een mooie liturgie samengesteld met als thema ‘vrijheid’.

Nederland sluit ieder jaar duizenden onschuldige vreemdelingen, waaronder kinderen, op in een gevangenis. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over de vanzelfsprekendheid van vreemdelingendetentie in Nederland en over de uitvoering ervan.
Het recht op vrijheid is een belangrijk mensenrecht. Iemand opsluiten mag daarom alleen met een goede reden. Volgens internationaal recht mag detentie van vreemdelingen alleen als uiterst middel.
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/landen/mensenrechten-nederland/vluchtelingen-en-asielzoekers/vreemdelingendetentie
Vluchtelingen in Nederland kunnen rekenen op de warme steun uit veel kerkelijke gemeenten. Maar hoe zit het met mensen zonder papieren? Is er ook oog voor hen? “Op Gods aarde is niemand illegaal.”
Wij willen niet wanhopen en blijven hopen en bidden dat de overheid en politiek zich openstellen en zullen werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.
Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Zondag 7 juli, om 16.30 uur
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl