Bericht van Franciscanen voor Gerechtigheid:

Op Goede Vrijdag 15 april 2022 vindt, onder verantwoordelijkheid van de Franciscaanse Vredeswacht, een wake plaats bij Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg van 14:30 – 15:30 uur.

In dit detentiecentrum worden, in afwachting van mogelijke uitzetting, vrouwen en gezinnen ingesloten.

Nota bene: zonder strafblad, en dus ook: minderjarigen achter tralies.

Juist op Goede Vrijdag is het zinvol het lijden van deze mensen in het spoor van het lijden van Christus te belichten. En dat zullen we dan ook doen, in een ingetogen sfeer. Via de dienst Geestelijke Verzorging van het detentiecentrum zal het de ingesloten mensen bekend zijn dat wij er zijn. Anders dan in het verleden bij het Grenshospitium Schiphol kunnen zij ons niet zien.

Info: zie https://www.facebook.com/franciscanengerechtigheid