Feest van de Geest

Geplaatst op 04 april 2018

In 2018 organiseert de Raad van Kerken in Baarn een Feest van de Geest, met als thema “Levensadem”. De bedoeling is om kerk en kunst bij elkaar te brengen in het kader van Pinksteren. Een feest van inspiratie, geestkracht, bezieling, optimisme en gedrevenheid.

Een aantal kunstzinnige leden uit de aangesloten geloofsgemeenschappen is bereid gevonden hun werk(en) in het kader van het thema te exposeren in de fraai gerenoveerde Nicolaaskerk. De tentoonstelling op zaterdag 19 mei zal worden opgeluisterd door een beeldpresentatie van de diverse kerken, korte orgelconcerten door de gerenommeerde organisten Willem Vonk en Richard Vos en door het mannenkoor De Amore.

De expositie bevat o.a. textielkunst, papierknipkunst, schilderijen, tekeningen, keramiek, beschilderd porselein, boeken en bloemsierkunst. Bij elk object is uitleg en informatie te lezen.  Bezoektijden: 12:00 – 17:00 uur.

Voor kinderen is er een foto-quiz door de kerk beschikbaar. De entree is gratis.