Solidariteitsfonds Energielasten

Op 17 oktober jl., Wereld-armoededag, is in Baarn de actie “Houd Baarn Warm” gestart. De bedoeling is om een fonds op te richten voor een groep mensen in Baarn die niet meer ‘rond’ kunnen komen door de stijging van hun lasten, in het bijzonder hun energielasten.

De doelgroep bestaat uit inwoners, die nét niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van de overheid en net buiten de norm vallen voor toeslagen, declaratiefonds, kwijtschelding gemeentebelastingen of voedselbank. Onder deze groep Baarnaars constateren we een toenemende armoede door de forse verhoging van de energielasten, de prijsstijgingen van voedsel bij een gelijkblijvend inkomen.

Hoe willen we het fonds realiseren.

De rijksoverheid geeft, via de energiemaatschappij, elk huishouden in november èn december een bijdrage van €190 ter verlichting van de stijgende energiekosten.
Daarnaast heeft elk huishouden in 2022 een aanzienlijke korting gekregen door de lagere energiebelasting op elektriciteit, hogere teruggave energiebelasting en lagere btw op elektriciteit.
Voor veel mensen zijn deze kortingen een extraatje. Zij kunnen de gestegen energielasten, ook zonder kortingen, betalen. Of zij hebben een gunstig contract en (nog) geen gestegen energielasten.

Houd Baarn Warm

Met deze actie willen we particulieren, voor wie de kortingen op de energierekening een extraatje zijn, vragen te doneren in het Solidariteitsfonds Energielasten. Dit kan €380 zijn of meer, of minder.
De opbrengsten van dit fonds zullen wij uitkeren aan de Baarnaars die een inkomen hebben net boven 130% van het minimuminkomen èn in geldnood verkeren.
Wij streven naar een uitkering van €200 per huishouden.
Wij zullen de uitkering verstrekken aan die Baarnaars die door verschillende organisaties aan ons worden voorgedragen, zoals: diaconieën van de kerken, PIT Baarn, Lokaal-O, SchuldHulpMaatje Baarn en SAM2.

Het bankrekeningnummer van het Solidariteitsfonds Energielasten is:

NL28 RABO 0304 7029 35
t.n.v.: Diaconie Paaskerk
o.v.v.: Solidariteitsfonds Energielasten

Tenslotte: Deze actie loopt tot 31 januari 2023. Vóór deze datum willen wij de uitkeringen betaald hebben.

Voor vragen of opmerkingen: houdbaarnwarm@gmail.com