Het thema is: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.

Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst.

In deze jaarlijkse oecumenelezing zal Peter Nissen ingaan op dit thema. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld. Een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt en in het licht van de oorlog in Oekraïne niets aan actualiteit heeft ingeboet. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet.

De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Zie ook:  FlyerOecumenelezing-2022

Aanmelden via de website: https://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing/