Kerstgroet aan en van Velké Meziříčí

Geplaatst op 04 december 2016

Rond Kerst wisselen Baarn en Velké Meziříčí goede wensen met elkaar uit. Dit jaar schreven we over en weer het volgende.


Broeders en zusters in Velké Meziříčí,

De kerken in Baarn feliciteren u van harte met uw nieuwe predikant ds Marketa Slamová. We wensen u toe dat u wederzijds tot zegen voor elkaar kunt zijn.

We leven in een donkere wereldtijd. Met Kerst vieren we dat de HEER zijn licht over ons heeft doen opgaan. Laten wij bidden dat de HEER ook in onze dagen de duisternis overwint. We wensen u hele goede Kerstdagen toe.

Namens de Raad van Kerken – Baarn,
ds. Marjan Los


Broeders en zusters in Christus, lieve vrienden,

Een paar jaar geleden ontstond er in Europa discussie over de vraag of God of het Christendom zou moeten worden genoemd in de nieuwe Europese grondwet. In welke mate behoort het Christendom tot onze identiteit? Of willen we een seculaire gemeenschap zijn zonder binding met godsdienst?  Europa heeft Christelijke wortels; is gevormd en ontwikkeld vanuit de Christelijke traditie. Maar hoe is dat tegenwoordig? Is Europa wel zo Christelijk? In relatie tot de komst van vluchtelingen en het gevoel van dreiging heeft de discussie een andere inhoud gekregen. Het lukt ons niet meer om volkomen neutraal te blijven. Sommige Europese leiders houden vol dat wij onze traditie in ere moeten houden, ons meer bewust moeten worden van wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we op moeten terugvallen in het conflict met andere culturen.

Het wordt Kerstmis, waarschijnlijk de meest populaire tijd van het jaar. We kunnen ons het einde van december niet voorstellen zonder Kerstfeest te vieren. Maar het gaat niet enkel om het vieren, niet enkel over in stand houden van een traditie. Het kerstfeest bepaalt ons bij de kern van onze identiteit. In de grondslag gaat het om de reden van het vieren. En dat gaat veel verder en veel dieper dan de wortels van de Europese gemeenschap: God werd mens. Die grote eindeloze machtige God, een weerloos kind. Hij werd een van ons. Een unieke gebeurtenis, die voor altijd het mensbeeld zou veranderen. Het voelt als een grote eer.

ds SlamovaKerstmis is niet enkel een mooie oude Christelijke traditie, noch de basis van de Europese identiteit maar de basis van onze identiteit als mens. Zonder dat zouden we niet zijn wie we zijn: door God hoog geacht, door God gezegend, door God geliefd. God werd mens in Jezus; niet om een traditie te scheppen, maar enkel en alleen om dichtbij ons te zijn. Wij danken God daarvoor; het verwondert ons.

Heer, wij vragen U: wil ons nabij zijn en steun geven als wij zoekende onze weg gaan, ons leven richting proberen te geven en het echte Kerstfeest vieren. Amen.

Markéta Slamova