Oecumenisch leerhuis: leren gaat altijd door

Geplaatst op 30 september 2015

JozefVanaf 15 oktober zal maandelijks van 15:00 tot 17:00 uur een leerhuis gehouden worden over een groot verhaal dat de bijbel rijk is: de Jozefgeschiedenis. Er zullen ook lijnen naar ons dagelijks leven getrokken worden; de teksten staan niet los van onze tijd. De oude verhalen bieden soms verrassende paralellen met wat zich nu in de wereld en in ons leven afspeelt.

Machteld van Woerden, emeritus predikante van de Doopsgezinde Gemeente, zal de bijeenkomsten voorbereiden en met de deelnemers in gesprek gaan over de teksten. De eerste bijeenkomst heeft als onderwerp: het lievelingskind. Daarna achtereenvolgens aan de orde: bedrog  voor ‘de goede zaak?’, overspel, schenker en bakker; wijn en brood, als een machthebber droomt, hongersnood, de jongste zoon, en ik ben je broeder!

Een belangrijke eigenschap van een leerhuis is, dat alle deelnemers actief betrokken zijn en meedenken en meepraten over de aangeboden teksten. Daarom hanteren is er een maximum van 15 deelnemers. U kunt zich tot uiterlijk 12 oktober aanmelden via info@rvk-baarn.nl.

Wat is een leerhuis?

In een leerhuis ga je met elkaar in gesprek over een bijbeltekst, over de verschillende vertalingen en de diverse interpretaties die deze vertalingen noodzakelijkerwijs met zich meebrengen. De oorspronkelijke woorden en teksten hebben misschien wel anders geklonken en hadden wellicht anders vertaald moeten worden dan veelal gebeurd is.

In een leerhuis ga je, onder begeleiding van een leraar, op zoek naar de oorspronkelijke betekenissen en samenhang van bijbelteksten. Je mag het ‘leren’ zien als een uiting van permanente educatie: het houdt nooit op.

Over dit leerhuis

ds. M. van WoerdenDit Oecumenisch Leerhuis, staat onder auspiciën van de Raad van Kerken. De leraar, Machteld van Woerden, is emeritus predikante van de Doopsgezinde Gemeente. Zij volgde in het verleden zelf leerhuizen bij rabbijn Ashkenazy aan de Folkertsma Stichting en zij werd door hem geïnspireerd om de nieuwtestamentische teksten veel meer dan gebruikelijk te gaan lezen en begrijpen vanuit hun oudtestamentische oorsprong.

  • Donderdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, eerste bijeenkomst 15 oktober
  • Locatie: Herberg van Paulus, Pauluskerk op de Brink
  • Eigen bijdrage: € 5 per bijeenkomst