We staan aan het eind van een bewogen jaar; voor sommigen een jaar met een zwart randje, voor anderen een jaar met hoogtepunten. Berichten over oorlog, vluchtelingen, natuurrampen buitelen over ons heen. De Raad van Kerken biedt aan ieder, die op de drempel van het nieuwe jaar behoefte heeft aan een moment van bezinning, een moment van verdieping of een moment van hoop de gelegenheid om samen te komen op 31 december om 17 uur in het Witte Kerkje van Vrijzinnig-Baarn aan de Kampstraat.
De dienst met als thema “Wij zijn de Tijden”  is voorbereid door een viertal leden vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en zal worden geleid door Ds. Elly van Kuijk.
Medewerking wordt verleend door organist Jan Meurs en sopraan Nienke van den Berg.
Na afloop biedt de Raad van Kerken de bezoekers een attentie aan.
Van harte uitgenodigd; de viering staat open voor iedereen.