Oudjaarsdienst 2017

Geplaatst op 28 november 2017

Op 31 december bent u van harte uitgenodigd om de Oudjaarsviering bij te wonen in de Pauluskerk.

Een bijzondere zondag zo op de grens van oud en nieuw. Een moment om even stil te staan bij de tijd waarin wij leven.

Voorganger is ds Jos van Oord. De overdenking is gebaseerd op Openbaring 21: 5-6, waar Johannes droomt en een visioen heeft en de stem van God hoort: Zie ik maak alles nieuw. Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega; het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Aanvang van de dienst: 19:00 uur