Schatgraven in Baarn

Geplaatst op 30 november 2017

Een serie gespreksavonden over God en geloven in deze tijd. 

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.  Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofdstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken. Tot en met juni 2018 is er maandelijks een bijeenkomst. Kijk voor de data, locaties en onderwerpen in de agenda.

Voor deelname aan één of meerdere avonden kunt u zich wenden tot: marleenkool76@gmail.com of jjvanoord001@hetnet.nl, of de predikant/ voorganger van uw gemeente.