Steun Raad van Kerken voor buitenlandse kerkprojecten

Geplaatst op 19 juni 2013

De Raad van Kerken heeft, voor het vierde opeenvolgende jaar, een schenking mogen verdelen. Een mecenas die anoniem wil blijven, heeft via de Raad van Kerken € 12.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag diende verdeeld te worden over projecten in het buitenland, waarvoor één of meer lidkerken van de RvK zich al inzetten. Tot de criteria behoren: kleinschaligheid, geen of weinig overhead en praktische hulp biedend aan de minder bedeelde medemens.

De verschillende lidkerken dienden in totaal elf aanvragen in. Na toetsing tegen de criteria en een stemronde onder de leden, is besloten dat  het bedrag als volgt verdeeld zal worden:

  • € 2.500 naar Tanzania, naar het Bethsaide Centre for Health and Development voor de aanschaf van een Biochemistry machine (ingediend door de Doopsgezinde Gemeente);
  • € 1.800 naar Rehoboth, Namibië, voor het soepproject binnen een onderwijsproject (ingediend door de Maria Koninginkerk);
  • € 1.600 naar Tunesië voor vervoer, kleding en schoenen voor meervoudig gehandicapte kinderen die een zomerkamp in Bizerte bezoeken (ingediend door het Apostolisch Genootschap);
  • € 2.000 naar het Roemeense Peris om de wijkverpleegkundige hulp mogelijk te maken (ingediend door de  Pauluskerk);
  • € 2.500 naar Malawi voor de realisatie van een van de lokale gezondheidsposten die samen zal werken met het Muljane Mission Hospital (ingediend door de Calvijnkerk (zusterkerk van de Pauluskerk));
  • € 1.600 naar Mirpur, Dhaka in Bangladesh, voor verbetering van het schoolgebouw van het opleidingsinstituut Salvation Army Hearing Impairment School (ingediend door het Korps Eemland van het Leger des Heils).

De Raad van Kerken is verheugd dat zij dit fantastische gebaar kan maken!