De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken.

Het is een tijd voor het gedenken van onze dierbare overledenen. Dat gebeurt begin november met Allerzielen en eind november wanneer in veel kerken gedachteniszondag wordt gevierd.

Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken. De tijd waarin we leven vraagt om verbinding, om troost. Soms ervaar je dat in een ontmoeting met een ander mens. Ontmoeting ook, wanneer goede woorden je toevallen of wanneer een beeld of gedachte jou troost geeft in tijden van verdriet – wanneer je rouw draagt. Daarom is er op zondag 7 november en op zondag 21 november weer een Troostwandeling rond de Grote en de Kleine Kom in het Baarnse bos. Onderweg treft u liedteksten en gedichten aan, die mensen in Baarn tot troost zijn. Er is een ritueel, een beeld of een vraag om over te mijmeren. U kunt dit gedurende die data doen wanneer u wilt. Heeft u zélf een troost-tekst of een troostend beeld en wilt u dat delen?  U kunt het noemen aan uw eigen predikant of mailen naar marleenkool76@gmail.com, predikant Paaskerk. Graag voor 3 november. We proberen met de bijdragen die er komen een inspirerende troostroute uit te zetten.