Tijdens de septembervergadering van de Raad van Kerken – Baarn is het aantal aangesloten leden uitgebreid. Het Baarnse Apostolisch Genootschap heeft besloten deel te nemen aan de RvK-Baarn. De RvK en het Apostolisch Genootschap zijn beide verheugd over de samenwerking en gaan er van uit dat deze hen beide zal versterken.

In Baarn troffen tot nu toe zes aangesloten geloofsgenootschappen elkaar regelmatig in dit oecumenische platform. Deze uitbreiding is bijzonder, omdat het Apostolisch Genootschap (APG) niet bij de landelijke Raad van Kerken is aangesloten. In Baarn wil het APG echter in open dialoog staan met medevertegenwoordigers van andere kerken over dat wat bindt en waar men elkaar kan versterken. Mede daarom zijn ook de huidige leden van de Raad van Kerken – Baarn (RvK), vier protestantse geloofsgemeenschappen en de twee rooms-katholieke locaties, verheugd over de aansluiting.

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofgemeenschap die haar wortels heeft in de joods-christelijke traditie. De leden ontmoeten elkaar in circa 80 plaatselijke gemeenschappen, waar ze zich samen bezinnen op levensvragen. Het genootschap is ondogmatisch, staat open in de samenleving en neemt eigentijdse en waardevolle inzichten graag ter harte. Met verwante levensbeschouwingen werkt het mede samen in projecten om deze inzichten in de samenleving te brengen. (zie de website www.apgen.nl). In Baarn heeft het genootschap een actieve gemeenschap van circa 160 leden.