Stille Week: Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Paaskerk

Op de eerste twee dagen van deze week zijn er om 19:30 de jaarlijkse vespers, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Deze vespers zijn verstild, meditatief van aard. Maandagavond 6 april zal deze worden geleid door ds Wouter Klouwen, dinsdag 7 april door diaken Jan Nieuwenhuis. Woensdag 8 april wordt het Passiegedeelte van het Passie en Paasoratorium ‘Van liefde Ongekend’ uitgevoerd door Message o.l.v. Marius van der Kuijl. Voorganger is ds Marleen Kool.

Van liefde ongekend Op woensdagavond middenin de stille week concentreren we ons op het leven, lijden en sterven van Jezus Christus. We doen dit met het Passie gedeelte van het Paasoratorium ‘Van liefde ongekend’, gecomponeerd door Johan Bredewout met teksten van Hans de Ruiter. Het hele oratorium bestaat uit twee cantates: Lam Gods en Christus is waarlijk opgestaan. Bij de teksten is hoofdzakelijk uitgegaan van het Marcus evangelie. Kort en bondig vertelt hij. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van Jezus’ weg. Een weg van ongekende liefde: liefde voor zijn vrienden, voor wie Hij ontmoette op zijn weg, liefde zelfs voor zijn vijanden. Dat is het centrale thema van het oratorium: van liefde ongekend. De titel is ontleend aan het Engelse lied: ‘My song is love unknown’, van Samuel Crossman (1664). De lezingen zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Als rode draad door de drie vespers loopt het ene woord van de liefde waar het God om te doen is en wat in Christus gezicht en gestalte krijgt: ‘Heb God lief, je naaste als jezelf’.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt konden de vespers op 6, 7 en 8  april GEEN doorgang vinden.