OpHetLeven

Zondagmiddag 24 maart vond er een vrolijke theatervoorstelling plaats in de Paaskerk. “Op het Leven” is een verhalen- en liedjesvoorstelling door Kees Posthumus met Juul Beerda op accordeon en piano. Verhalen ontsproten aan het leven van Mozes, Jezus en Mohammed.

Juul Beerda verklapte dat hij getracht had geprobeerd medewerking te krijgen van actueel bekende personen vanuit de drie geloofstradities, maar allen hadden argumenten om niet te komen. Gelukkig maar, want Kees Posthumus vertelde op verrassende wijze over de moeder van M., J. en M., oftewel Mozes, Jezus en Mohammed.
Tot plezier van de aanwezigen kregen enkele bekende kerstliederen een andere tekst, of werden bekende volksliedjes voorzien van een stukje kerstverhaal.

Het verhaal over een oudere broer die jaloers is omdat de jongste alvast vertrekt en de bloemetjes buiten zet herkent iedereen, maar ditmaal is het verhaal niet uit de bijbel, maar uit de Koran. Ook het verhaal waarin een broer zijn andere broer in de waterput achterlaat om met diens vrouw te trouwen, leek op dat van Jozef maar was het niet. Van verhalen kun je leren. Wat te denken van een bekend verhaal uit de Koran over een trouwerij waarin een van de gasten mee mag feesten omdat hij zo rijk gekleed is, maar niet om wie hij is.

Uit de inhoud van de symbolische potten met matzes, baklava en Hollandse kaasblokjes worden gemengde joodse “falaffelballetjes” gemixt, maar vergeet niet de Hollandse vlaggetjes eruit te halen want die prikken. En natuurlijk konden enkele joodse moppen niet ontbreken, zelfs al gingen zij over doodgaan.

De vrolijke stemming leidde ertoe dat de toehoorders eenvoudig te verleiden waren om het slotlied, met aansprekende en verbindende teksten, mee te zingen.
Na afloop bleven velen voor een drankje en een lekker hapje om na te praten.

Organisator Raad van Kerken – Baarn is ervan overtuigd dat, door op een dergelijke ontspannen manier meer over elkaars godsdienst te weten komen er overeenkomsten ontdekt worden, terwijl ook verschillen kunnen blijven bestaan.