Vrouwen voor het voetlicht in oecumenisch leerhuis

Geplaatst op 14 september 2016

In een Leerhuis ga je, onder begeleiding van een leraar, op zoek naar de oorspronkelijke betekenissen en samenhang van Bijbelteksten. Vertalingen blijken niet altijd de woorden weer te geven zoals ze ooit bedoeld waren. Een belangrijke eigenschap van een Leerhuis is, dat je het samen doet. Deelnemers zijn actief betrokken en denken en praten mee over de aangeboden teksten.

Volgzame huisvrouw of gelijkwaardige partner?

ds. Machteld van WoerdenIn het seizoen 2016/7 organiseert de Raad van Kerken – Baarn voor de tweede keer een oecumenisch Leerhuis. Opnieuw staat dit onder begeleiding van ds. Machteld van Woerden, emeritus predikante van de Doopsgezinde Gemeente. Dit keer staan vrouwen in de Bijbel centraal. Aan de hand van een aantal verhalen proberen we op het spoor te komen van de rol en betekenis van vrouwen in de Bijbelse verhalen. Daarbij zullen ook lijnen worden getrokken naar de rol van vrouwen in onze maatschappij en wat hun betekenis is (geweest) voor veranderingen, ten goede of ten kwade.

De deelnemers gaan in het najaar drie keer aan de slag met het verhaal van de vrouwen rondom de richter Simson: de moeder, de vrouw, de zus, de hoer en de geliefde. In het voorjaar volgen nog drie bijeenkomsten rond Ruth, die als vreemdelinge de ‘oermoeder’ in Israël mocht worden. Was zij een volgzame en brave ‘huisvrouw’, zoals verouderde vertalingen haar plegen te noemen? Of was zij een krachtige en gelijkwaardige partner van degene die zij zelf had uitgekozen als haar redder?

Het Oecumenisch Leerhuis wordt gehouden op zes donderdagmiddagen, van 14:30 tot 16:30 uur in de Herberg van Paulus. Om een gezamenlijk gesprek te kunnen garanderen, hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Het leerhuis is inmiddels vol.