Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie Zeist.
Wij waken en bidden voor gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen die in detentie hun uitzetting afwachten.
Mensen die leefden in oorlog, onderdrukking of andere onleefbare omstandigheden.
Zij verlieten hun familie, hun woonplaats en land, hoopvol op zoek naar een beter bestaan.
Mensen voor wie – eenmaal in Nederland aangekomen – alle hoop de bodem is ingeslagen: ze werden niet gastvrij ontvangen. Er was geen veilige, leefbare plek voor hen. Zij moeten ons land weer verlaten.
Laten we niet onze ogen sluiten of wegkijken. Wij hopen en bidden dat de overheid en politiek zich openstellen en zullen werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.
Juist in deze tijd, waarin crisis na crisis zich opstapelt.
Juist nu humane waarden onder druk staan.
Juist na Pinksteren nu de Geest ons aanspoort.
Kom ook. Neem mensen mee. Neem bloemen mee. 16.30 uur, 4 juni 2023
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Gebed, dat gebeden wordt tijdens de wake:
Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals zij zijn.
Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd
in den beginne,
als een bron van weten, als een zaad van hoop.
Gij die ons geschapen hebt als mensen,
gegeven aan elkaar.
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan.
Herschep ons, dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons
Uw lieve sterke Naam ‘Ik zal er zijn’,
de Naam ‘Emmanuel’ waarmee wij
Uw Zoon Jezus mogen noemen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.