19 dec, 2019

Vastenmaaltijden 2020

Ook in 2020 biedt de Raad van Kerken de Vastenmaaltijden aan in de Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen. Een tijd van bezinning, consuminderen en aandacht voor de minderbedeelden.

U nuttigt een eenvoudige maaltijd, waarbij u het uitgespaarde geld voor een volwaardig menu kunt doneren aan de Landelijke Vastenactie. Het thema dit jaar is ‘Werken aan je toekomst’, een project in Zambia. De data zijn: 5, 12, 19, 26 maart en 2 april.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Let op: de Vastenmaaltijden vinden plaats op een andere locatie dan voorheen. Zie hiervoor de agenda

NB: In navolging van de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen verspreiding van het corona-virus heeft het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken besloten de vastenmaaltijden van 19 en 26 maart en 2 april te laten vervallen. 

7 nov, 2019

Jaarlijkse Volkskerstzang

In 2019 vindt de Volkskerstzang plaats in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn. Uiteraard met de vaste onderdelen zoals kerstliederen zingen, het Kerstverhaal, een korte overdenking en wederom medewerking van Crescendo . Dit jaar zal ook het kinderkoor van de Aloysiusschool van de partij zijn, evenals de Eemzangers. Traditiegetrouw zal het Vredeslicht uit Israël door Scouts binnengebracht worden en aan de kerken worden uitgedeeld. Het belooft weer een mooi, feestelijk moment te worden waar iedereen, jong en oud, van harte welkom is in de aanloop naar Kerst.
De kerk is open vanaf 19:00 uur.
9 okt, 2019

Oecumenische Oudejaarsviering

Op dinsdagavond 31 december bent u van harte welkom om het jaar “uit te luiden”. Door een oecumenisch samengestelde liturgiecommissie is een stijlvolle en intieme viering voorbereid, die in de Pauluskerk op de Brink wordt gehouden.

Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar, onze bezigheden, ons leven. Zijn er dingen die we anders kunnen of moeten doen? De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is zo’n moment om bij die vragen stil te staan. Welkom aan ieder, die een moment van bezinning op prijs stelt.

Het thema zal later worden bekend gemaakt.

Na afloop biedt de Raad van Kerken een versnapering aan en is er gelegenheid tot napraten.

9 okt, 2019

Avond van Gedenken

Evenals vorig jaar organiseert de Raad van Kerken rond Allerzielen een Avond van Gedenken.

Deze bijeenkomst met de titel  “Ik mis je” is bedoeld voor ieder die iemand mist; jong en oud, kerkelijk of niet…….. Met symbolen kunnen we ons verdriet en gemis tot uiting brengen en herinneren we ons degene aan wie we denken. Er is muziek en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Datum: zondag 3 november 2019, Tijd: 18:30 uur (vrije inloop) 19:00 -19:30 (viering), Plaats: Witte kerkje, Kampstraat 8 te Baarn.

Afbeelding uit ‘Doodgewoon’, van Bette Westera (tekst) en Sylvia Weve (illustraties)