Archief / Nieuws

RSS feed for this section

Vrede verbindt over Grenzen

Geplaatst op 18 augustus 2019

Dit is het motto van de Vredesweek 2019. Zowel het Apostolisch Genootschap als de Doopsgezinde Gemeente organiseren activiteiten. De workshop Geweldloos Communiceren op 25 september is er één van. Wij maken u ook graag attent op de lezing Vrede en Herdenking na de Grote Oorlog door  Jean-Marie Stokkermans op 22 september.

In 2019 is het honderd jaar geleden dat de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden.  Deze lezing gaat over het einde van de Eerste Wereldoorlog: over de vrede, de herdenking en de herinneringen aan de oorlog. Het zal zich richten op het westelijke front en  voornamelijk op Frankrijk, waar een groot deel van  ‘La Grande Guerre’ werd uitgevochten.  De verwerking van de oorlog was een zoektocht naar de  balans tussen vrede en vergelding, nationaal en lokaal,  collectief en individueel, seculier en religieus. Het gezamenlijk doel van de geallieerden was politieke stabiliteit voor de landen, eer voor de doden en troost voor de overlevenden.

Jean-Marie Stokkermans is civiel ingenieur en historicus.  Tevens lid van het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken. Onder de naam Hélène Dubois schreef zij het Engelstalig boek ‘Rebuilding Romagne’, een bundel van korte  verhalen over de Eerste Wereldoorlog.

Locatie: Apostolisch Genootschap, Koningsweg 5, Baarn. Aanvang: 15.00 uur

Workshop geweldloos communiceren

Geplaatst op 2 augustus 2019

In het kader van de Vredesweek organiseert de Doopsgezinde Gemeente onder auspiciën van de Raad van Kerken een workshop “Geweldloos Communiceren”.
Werken aan vrede; hoe kun je dat doen in contact met anderen? Hoe kun je grip krijgen op je eigen reacties?
Bij deze workshop gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die met zijn begrippen-paar van de ‘jakhals’ en de ‘giraf’ duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. De metafoor die Rosenberg gebruikt komt uitgebreid aan de orde. Het is een bijzondere ervaring te merken wanneer de ‘jakhals’ en wanneer de ‘giraf’ in onszelf opduikt. De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze ‘interne dieren’ om kunnen gaan in het gesprek met anderen.
De workshop is op woensdagavond 25 september om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk aan de Eemnessewerg (tegenover AH) in Baarn. Deelname is gratis. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Conferentie Raad van Kerken 25 mei 2019

Geplaatst op 4 juni 2019

Op zaterdag 25 mei kwam de Baarnse Raad van Kerken weer in Conferentie bijeen in de villa Berg & Dal aan de Jacob van Lenneplaan, om samen te spreken over het beleid voor het komende jaar.
Diepgang wordt gezocht in de themadiscussie over welke waarden de aangesloten kerken samen voorstaan en wat ze daarvan samen willen laten zien in de Baarnse samenleving.
Tijdens de discussie komen waarden als verwondering over de schepping voorbij. Maar ook gecultiveerde begrippen als naastenliefde, omzien naar elkaar, respect voor het leven en anderen en het bevorderen van de sociale cohesie. En nog meer: kerken als plek van bezinning en inspiratie voor een mooi leven. Ook komt de functie van de kerkelijke gemeenschappen als “pleisterplaats voor de ziel” naar voren.
Zachte thema’s die allemaal van groot belang zijn voor een sociaal gezonde leefomgeving.

Met deze waarden voorop wil de Raad van Kerken meer zichtbaar zijn in het publieke domein, zodat zij bijdraagt aan een mooiere Baarnse samenleving. Kerken zijn namelijk nog altijd relevant als het gaat om het cultiveren van de zachte waarden. En natuurlijk denken ze meteen ook samen na welke activiteiten hierbij passend zijn.
Gesproken is over organisatie van inspirerende evenementen zoals het vorig jaar gehouden en zeer succesvolle Feest van de Geest, maar ook over mooie momenten van bezinning, zoals de Avond van Gedenken begin november en over activiteiten die straks gaan worden ontplooid tijdens de Vredesweek in september.
Er zijn al jarenlange vaste sociale momenten zoals de ontmoetingsmaaltijden van Gastvrij Baarn, de vastenmaaltijden in de tijd richting Pasen en de Volkskerstzang. Ook de Open Kerk – het openstellen van de Pauluskerk op doordeweekse dagen – valt daar zeker onder.
En dan zijn er de inspirerende muzikale evenementen, zoals de Bach-cantatediensten of het kijken naar “de Passion” in de Speeldoos met een flinke groep jongeren op Witte Donderdag.

Opnieuw blijkt dat het misschien niet eenvoudig is om overal de menskracht voor te krijgen, maar het enthousiasme is er niet minder om. Het is mooi om te zien hoeveel er in en door de geloofsgemeenschappen aan werk wordt verzet, waardoor Baarn uiteindelijk een voelbaar prettiger samenleving kan zijn.

Hugo Das, voorzitter Raad van Kerken-Baarn

Oecumenische Vespervieringen 2019

Geplaatst op 4 maart 2019

 

Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Pauluskerk op de Brink. De vespers zijn op 15, 16 en 17 april om 19:30 uur.

De voorgangers komen uit de Calvijnkerk, Paaskerk en de parochie van de HH. Martha en Maria.

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de afzonderlijke kerken gehouden. Zie ook de Agenda

Vastenmaaltijden in de 40-dagen tijd 2019

Geplaatst op 4 maart 2019

Dit jaar is het thema: ‘Water verandert alles’. In Afrikaanse landen als Niger, Kongo en Sierra Leone, in Midden Amerika en in het Indonesische eiland Flores, legt de Vastenactie watervoorzieningen aan. Daarnaast krijgt de bevolking instructie hoe die te gebruiken en onderhouden en les in hygiëne. Veel te vaak moeten de vrouwen en meisjes vele malen per dag water van grote afstanden halen. Water dat dan ook nog verontreinigd is. Toegang tot goed water spaart die vrouwen en meisjes tijd en energie die zij beter kunnen besteden aan een inkomen voor hun gezin of een opleiding.

Ook dit jaar willen wij, leden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Baarn, ons met elkaar inleven in de zware tijd van Jezus waarin hij zich voorbereidde op zijn kruisgang. We doen dit zoals gebruikelijk met vijf eenvoudige maaltijden van soep, brood en thee.

Het is de bedoeling dat de gasten het geld dat zij uitsparen door niet thuis te koken, besteden aan waterproject van de Vastenactie. De data van de maaltijden zijn de donderdagen 14, 21 en 28 maart en
4 en 11 april.
Van 18.00-19.00 uur in Brandpunt. Zie ook Agenda.