Café Pensée: Hoe veiliger, hoe onveiliger

Dit achtste seizoen van Café Pensée staat in het teken van Veiligheid. De wereld is, al was het maar door de techniek, grondig veranderd. Veiligheid moet om die reden steeds opnieuw georganiseerd worden. Wordt met de aandacht voor veiligheid ook ons vertrouwen hersteld? Is alle energie die in maatschappelijke veiligheid wordt gestoken door protocollen, preventie en wetten het afdoende antwoord? Blijft de behoefte aan veiligheid de mens altijd bezig houden? Komt het oude begrip geborgenheid voor de ziel weer in beeld?

Door zoveel mogelijk regels te maken, databanken aan te leggen, door de mens als klant digitaal te voorzien van steeds nieuwe keuzemogelijkheden, lijkt alles onder controle en veiliggesteld. Is dat ook zo? Is de moderne mens wel veilig? Is hij niet juist de gevangene van al deze regels, clausules en aanbiedingen? Spreker Maxim Februari is filosoof, jurist, schrijver en columnist.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.