HoogstratenKunnen de wereldgodsdiensten de vrede in de wereld bevorderen? Doen ze het ook werkelijk? Daarover gaat dit Café Pensée. Heet van de naald vertelt Mr. Steven van Hoogstraten, over een conferentie die op 11 september in het 100-jarige Vredespaleis plaatsvond. Thema van die bijeenkomst was Gerechtigheid en Verzoening. Vertegenwoordigers van de vijf grote wereldgodsdiensten voerden het woord. Mr. Van Hoogstraten zal de voornaamste gedachten die toen zijn geuit over het voetlicht brengen.

De spreker bij Café Pensée, mr. Van Hoogstraten, is de directeur van het Vredespaleis. Hij heeft de conferentie georganiseerd in het kader van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis.