Baarnse naar Assemblee Wereldraad

Geplaatst op 01 november 2013

Momenteel vindt in Busan, Zuid-Korea de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Baarnse Simone Poortman neemt daar op speciale uitnodiging aan deel. Zij is, met andere initiatiefnemers van een netwerk van gehandicapte mensen, gevraagd haar visie uit te dragen. Die visie is om duidelijk te maken dat een gemeenschap geen volledige gemeenschap is, wanneer zij mensen met een handicap niet volledig in zich opneemt. Simone en haar netwerk gaan voorlichting geven, onder meer door het tonen van een film waarin het leven vanuit het perspectief van een gehandicapte wordt getoond. Speciale aandacht is er voor het thema vrouw en handicap. Lees hier wat zij over haar ervaringen schrijft.

Het netwerk van Simone vindt haar oorsprong in de observatie bij haar eerste deelname, dat allerlei groepen uit de samenleving bij de Wereldraad van Kerken betrokken waren – behalve mensen met een handicap. Inmiddels is daar, mede dankzij het netwerk, verbetering in opgetreden. Er is echter nog veel (missiewerk) te doen.

Op 22 januari 2014 zal Simone Poortman de jaarlijkse Oecumenelezing van de Baarnse Raad van Kerken houden, over de resultaten van deze Assemblee.