Uitgevoerd zal worden:
BWV 45 “es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist” is een tweedelige cantate, met een lang fugatisch openingskoor en drie prachtige aria’s. Twee opgewekte aria’s van tenor en bas, en een wondermooie altaria, eigenlijk een duet van de alt met een los daar omheen zwevende/zingende dwarsfluit. M.m.v.: Åsa Olsson – alt, William Knight – tenor, Jasper Schweppe – bas, dirigent: Anthony Scheffer.

Voorganger: ds. Christine van den End-Kranenburg