De goed bezochte Oudejaarsviering in de namiddag op 31 december 2019 in de Pauluskerk ademde een  betekenisvolle sfeer. Pastor Wies Sarot leidde de viering met inspirerende woorden. Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor SAM2. Deze organisatie helpt mensen in Baarn met een minimum inkomen op een hele concrete manier door iets extra’s te doen, waarvoor men zelf geen financiële ruimte heeft, zoals een fiets, een dagje uit, een abonnement op een krant, een wasmachine, een computer of iets heel anders. De collecte bracht maar liefst € 157,70 op voor dit mooie initiatief. De deurcollecte ter bestrijding van de onkosten van de viering leverde het mooie bedrag op van € 113,10. De Raad van Kerken bedankt alle gulle gevers!