Oecumenelezing

Simone PoortmanVan 30 oktober tot 8 november 2013 werd in Busan (Zuid-Korea) de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden. De Baarnse Simone Poortman was erbij – haar derde Assemblee. Zij is lid van EDAN, het Eucumanical Disability Advocates Network. Dit is een wereldwijde groep van oecumenische christenen met een handicap. EDAN komt binnen de oecumenische beweging, met zijn grote verschillen, op voor het beeld dat een kerk als gemeenschap incompleet is, zolang de gehandicapte er niet een volwaardige plaats heeft. Beperkingen voor de gehandicapten zijn soms zeer praktisch (denk aan de opgang tot het kerkgebouw, of die naar het liturgische centrum om daar vanuit een rolstoel een Bijbellezing te kunnen doen), en hebben soms  meer te maken met de attitude van de geloofsgemeenschap.

Simone Poortman vertelt over de thema’s  die op de Assemblee in Busan aan de orde zijn geweest, en in het bijzonder over haar ervaring als lid van EDAN.

Sinds 2013 organiseert de Raad van Kerken in Baarn een oecumenelezing in de Week van Gebed voor de Eenheid. De Raad wil daarmee vooral inhoudelijk de belangstelling voor de oecumene levend houden.