Een mooi, feestelijk en toch ingetogen moment ter voorbereiding op Kerstmis. Een traditie die jaarlijks plaatsvindt en waar iedereen van harte welkom is. De vaste onderdelen zoals het zingen van bekende kerstliederen, luisteren naar het Kerstevangelie en een korte overdenking ontbreken uiteraard niet. Het orkest van Crescendo begeleidt de samenzang. Het Vredeslicht uit Israël zal door Scouts binnengebracht worden en aan afgevaardigden van de kerken worden uitgedeeld.
De kerk is open vanaf 19:00 uur.