Draagt u de oecumene een warm hart toe?

Het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken-Baarn bestaat momenteel uit vier leden, aangevuld met een jaarlijks wisselende vertegenwoordiger uit het pastoresconvent.

Vorig jaar zijn twee leden, voorzitter en notulist, afgetreden. We hebben nu een jaar gedraaid met vier leden, maar zouden het fijn vinden als de druk wat kan worden verminderd door het aantreden van één  a twee nieuwe leden. Vooral omdat in 2020 de termijn van nog eens twee bestuursleden afloopt. Het Uitvoerend Bestuur vergadert in informele sfeer ca. acht maal per jaar. Voor diverse lopende activiteiten zijn er aparte commissies die zelfstandig opereren. De taak van het Uitvoerend Bestuur is die activiteiten te begeleiden, monitoren en evalueren. De jaarlijks te houden Conferentie voor alle in Baarn bij de Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen vergt wel wat voorbereiding van het UB.

Vindt u samenhang en samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen en het uitdragen van de oecumenische gedachte belangrijk en spreekt het u aan daaraan bij te dragen, neem dan contact op met de secretaris info@rvkbaarn.nl voor meer en uitgebreidere informatie. Eénheid in verscheidenheid is een belangrijk motto. Het is bovendien verrassend en stimulerend om in dit werk contacten te leggen en uw netwerk uit te breiden.