Conferentie Raad van Kerken 25 mei 2019

Geplaatst op 04 juni 2019

Op zaterdag 25 mei kwam de Baarnse Raad van Kerken weer in Conferentie bijeen in de villa Berg & Dal aan de Jacob van Lenneplaan, om samen te spreken over het beleid voor het komende jaar.
Diepgang wordt gezocht in de themadiscussie over welke waarden de aangesloten kerken samen voorstaan en wat ze daarvan samen willen laten zien in de Baarnse samenleving.
Tijdens de discussie komen waarden als verwondering over de schepping voorbij. Maar ook gecultiveerde begrippen als naastenliefde, omzien naar elkaar, respect voor het leven en anderen en het bevorderen van de sociale cohesie. En nog meer: kerken als plek van bezinning en inspiratie voor een mooi leven. Ook komt de functie van de kerkelijke gemeenschappen als “pleisterplaats voor de ziel” naar voren.
Zachte thema’s die allemaal van groot belang zijn voor een sociaal gezonde leefomgeving.

Met deze waarden voorop wil de Raad van Kerken meer zichtbaar zijn in het publieke domein, zodat zij bijdraagt aan een mooiere Baarnse samenleving. Kerken zijn namelijk nog altijd relevant als het gaat om het cultiveren van de zachte waarden. En natuurlijk denken ze meteen ook samen na welke activiteiten hierbij passend zijn.
Gesproken is over organisatie van inspirerende evenementen zoals het vorig jaar gehouden en zeer succesvolle Feest van de Geest, maar ook over mooie momenten van bezinning, zoals de Avond van Gedenken begin november en over activiteiten die straks gaan worden ontplooid tijdens de Vredesweek in september.
Er zijn al jarenlange vaste sociale momenten zoals de ontmoetingsmaaltijden van Gastvrij Baarn, de vastenmaaltijden in de tijd richting Pasen en de Volkskerstzang. Ook de Open Kerk – het openstellen van de Pauluskerk op doordeweekse dagen – valt daar zeker onder.
En dan zijn er de inspirerende muzikale evenementen, zoals de Bach-cantatediensten of het kijken naar “de Passion” in de Speeldoos met een flinke groep jongeren op Witte Donderdag.

Opnieuw blijkt dat het misschien niet eenvoudig is om overal de menskracht voor te krijgen, maar het enthousiasme is er niet minder om. Het is mooi om te zien hoeveel er in en door de geloofsgemeenschappen aan werk wordt verzet, waardoor Baarn uiteindelijk een voelbaar prettiger samenleving kan zijn.

Hugo Das, voorzitter Raad van Kerken-Baarn