Kruiswegstaties

Nu er vanwege de corona-crisis geen kerkdienst met Pasen kan worden gehouden zoeken de kerken naar andere wegen om iets van de christelijke traditie mee te geven. In de Stille Week – week voorafgaand aan Pasen – zal bij een aantal kerkgebouwen iets van een kruiswegstatie te zien zijn. Of iets wat daarop is gebaseerd. Een afbeelding uit de laatste dagen van Jezus. Een kruisweg bevat traditioneel 14 afbeeldingen ( in schilderijen of beeldhouwwerken) van de veroordeling tot en met de graflegging van Jezus.

Een diep verhaal is het; van hoop die gewekt wordt, dwars door de wanhoop van eenzaamheid, van onverdraagzaamheid heen. En een actueel verhaal is het ook met bijzondere zeggingskracht. Voor veel mensen een onuitputtelijke bron van inspiratie. In beelden, in liederen en gedichten wordt uitgedrukt waar dit passieverhaal raakt aan ons leven.


Terugblik, door ds. Marleen Kool

Bij verschillende geloofsgemeenschappen in Baarn was in de Stille Week daar iets van te zien. Vanaf buiten, bij de deur, bij de ingang van de kerken. Er waren vijf plekken in Baarn waar je even kon stilstaan op weg naar Pasen. Er waren gedichten, er waren kunstwerken, een schilderij.

Wie een frisse neus ging halen in de week voor Pasen, kon zo een route lopen langs deze plekken. Om even stil te staan bij zo’n beeld of gedicht. Ze gaven een vorm van verbinding met dat oeroude geloofsverhaal waar in alle eeuwen mensen door zijn geraakt. Ze verbonden ook met andere Baarnaars die een stukje dezelfde route liepen.