Programmering Bach Cantorij-Baarn 2020

De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) raakt mensen in het hart. Al meer dan driehonderd jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Ook en juist in de eenentwintigste eeuw worden mensen ontroerd door Bachs kerkmuziek. De één door de mathematische perfectie in Bachs composities, de ander door de onnavolgbare eenheid van tekst en muziek en de derde door een enkele melodielijn.

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en 
(semi-)professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de cantorij elk jaar cantatediensten op wisselende locaties in Baarn op zondagavonden en twee vespers met toelichting op de zaterdagmiddag, waarin naast een Bachcantate ook enkele andere werken ten gehore worden gebracht. Huidige dirigenten zijn Anthony Scheffer en Boudewijn Jansen.

De cantatediensten met voorganger zijn dit jaar op: zondagavond 19 januari met ds. Christine van den End-Kranenburg en op zondagavond 13 september met ds. Wouter Klouwen. Daarnaast is er een cantate-uitvoering op 16 februari en zal de Bach Cantorij deelnemen aan een speciale Allerzielen-viering op 1 november in de Nicolaaskerk. De vespers op zaterdagmiddag om 16:30 uur zijn op 16 mei en 28 november.