ZONDAG 5 NOVEMBER BACHCANTATE ROND ALLERZIELEN
Zondagmiddag 5 november, is er in de Paaskerk om 16.30 uur een Vesper in het licht van Allerzielen, onder auspiciën van de Raad van Kerken.

De Bach Cantorij Baarn brengt o.a. de cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ ten gehore. De vesper biedt ruimte voor troost, door de prachtige muziek, door het feit dat
je een kaarsje kunt aansteken ter nagedachtenis aan dierbaren. Na afloop is er soep en ontmoeting voor wie wil. Van harte welkom.
De entree is gratis; een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.

TROOST
November is van oudsher een maand van gedenken, met tradities als Allerheiligen, Allerzielen en Gedachteniszondag. Vanuit de Paaskerk zijn verschillende momenten en vormen om stil te staan bij wie we missen.
Woensdag 1 november staat de vesper in het teken van gedenken en kunt u in de viering zelf een naam aandragen (aanvang 19.30 uur). Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4, Baarn

Zondag 5 november is er troostmuziek van de Bachcantorij Baarn in een Allerzielenvesper (aanvang 16.30 uur) met gelegenheid een lichtje aan te steken en hartverwarmende
soep na afloop. (Zie ook het stukje hierboven).

Gedachteniszondag valt dit jaar op 26 november. Dan wordt er weer een troostwandeling uitgezet in het Baarnse bos rond de Grote en Kleine Kom.