Elke eerste zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Detentiecentrum Zeist.

Wij waken, omdat in de gesloten gezinsvoorziening gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige asielzoekers hun uitzetting moeten afwachten. Deze mensen zitten in detentie ook al hebben ze geen strafbaar feit gepleegd. Dit is schadelijk voor het welbevinden van mensen en zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Deze situatie vraagt extra aandacht door het alarmerende rapport van Defence for Children over de gezinslocaties. Waar een aanzienlijk aantal van de mensen die via DC Zeist tijdens de asielprocedure opgevangen werd. gezinslocaties onveilig voor kinderen

Kom ook. Neem mensen mee. Neem bloemen mee. 16.30 uur, 1 oktober 2023     

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

Info: 06- 29025008 en www.wakezeist.nl

Wij (afd. Baarn/Soest) zoeken mensen, die mee willen denken met de voorbereiding van de wake, die wij 1x in de drie maanden voorbereiden.

Info: Désirée Olivieira (06- 30616590) en Jacques Roeleveld (06- 43413532)