Gedurende de Stille Week (de week voor Pasen), vinden dit jaar de oecumenische vespers plaats in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg. Deze meditatieve vieringen zijn op 6, 7 en 8 april om 19:30 uur.

De voorgangers komen uit de Pauluskerk, Nicolaaskerk (parochie van de HH. Martha en Maria) en de Paaskerk.

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de afzonderlijke kerken gehouden. Zie ook de Agenda.

NB: Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt en verlengd tot en met in elk geval 6 april, zullen de vespervieringen op 6, 7 en 8 april  GEEN doorgang vinden. (update 19-3-20)