‘Ik zoek een weg die bijdraagt aan een vruchtbare wereld én tegelijk aanbidding is’

aldus Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en was in het afgelopen jaar “theoloog des vaderlands”. 

Stefan Paas zal op woensdag 25 maart in Baarn spreken over voor welke uitdaging de geloofsgemeenschappen staan in de maatschappij. Hoe relevant kunnen of moeten we zijn? Wat vraagt het van ons wanneer de kerk steeds meer een plaats in de marge van de samenleving heeft?

NB: In navolging van de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen verspreiding van het corona-virus heeft het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken besloten, deze inspiratieavond te verplaatsen naar een latere datum. Zodra in overleg met de spreker een nieuwe datum bekend is zal deze in de agenda worden opgenomen.