Het is gebruikelijk dat de Raad van Kerken op de maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week voorafgaand aan Pasen korte meditatieve vieringen aanbiedt. Vorig jaar kwam de voorbereiding plots geheel tot stilstand toen er vanwege het coronavirus een lock-down werd afgekondigd. Inmiddels zijn we een jaar verder en is corona nog niet uitgebannen, maar hebben we wel méér en andere mogelijkheden om ons als kerken te laten zien en horen. Veelal dankzij de moderne techniek van het internet. Na enig overleg en nadenken over “wat is wijsheid” heeft ds. Marleen Kool het voortouw genomen om toch de vespervieringen te laten doorgaan. Het zullen korte getijden-gebeden worden met muziek, gebed, teksten en stilte waarbij de dagteksten van Taizé worden gevolgd.

Op 29, 30 en 31 maart worden er onder auspiciën van de Raad van Kerken verstilde vieringen aangeboden op de wijze van Taizé. Aanvang 19:30 uur in de Paaskerk met wisselende voorgangers.

Deze kunnen worden bijgewoond op www.kerkomroep.nl > kies Baarn > kies Paaskerk > klik “kijken”.

Naast ds. Marleen Kool van de Paaskerk en ds. Wouter Klouwen van de Pauluskerk, zullen er liturgen vanuit de Maria Koninginkerk, de Paaskerk en de Pauluskerk medewerking verlenen. Ook zal er elke avond een kort muzikaal intermezzo zijn.