In de week voorafgaand aan Pasen – de Goede of Stille Week – zal de Raad van Kerken traditiegetrouw op maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte vespers aanbieden.

Het gaat om de volgende data: 11, 12 en 13 april. Steeds om 19:30 uur.

Een viering met gebeden, korte overweging, stilte, gedichten of muziek…..een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar in de Paaskerk met medewerking van de voorgangers: ds. G.Krol, ds. M.IJspeert en ds. Christine van den End.