De Wake wordt gehouden bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist, gelegen op de grens van Zeist en Soesterberg aan de Richelleweg 13 te Soesterberg (vanuit Baarn en Soest “aan de overkant van de A28”)

Wake Zeist heeft momenteel 5 actieve vrijwilligers afkomstig uit Zeist, Culemborg en Baarn. De Raad van Kerken Zeist is actief betrokken, met de Raad van Kerken Culemborg is contact. Ieder van de huidige vrijwilligers zet zich vanuit zijn of haar eigen christelijke geloofs- en levensovertuiging in voor de wake. De wake is altijd in de vorm van een bezinningsmoment met zang en gebed.

Wake Zeist is ontstaan na de brand in het cellencomplex op Schiphol Oost in 2005, waarbij 11 ongedocumenteerden omkwamen en waarna overlevenden werden overgeplaatst naar het Detentiecentrum Kamp van Zeist.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest/ Soesterberg namen toen het initiatief tot de Wake.

Sindsdien wordt er elke eerste zondag van de maand gewaakt.  Zo willen we de mensen binnen laten weten dat we hen niet vergeten en de mensen buiten ervan doordringen dat vluchtelingen zonder strafblad niet in een gevangenis thuishoren.

Naast de wakes zijn er de wekelijkse bloemengroet tijdens de zondagsviering, de attentie met Kerstmis, Pasen en de groet bij het Suikerfeest voor mensen in vreemdelingendetentie in het detentiecentrum.

De bloemengroet komt volgens rooster vanuit een van de ruim 30 geloofsgemeenschappen in de regio Utrecht die op deze wijze betrokken zijn bij de mensen in vreemdelingendetentie. In Baarn doet de Paaskerk mee.

De attentie met Kerstmis, Pasen en de groet bij het Suikerfeest wordt gecoördineerd door iemand van de Wakegroep en gefinancierd door Saviz (stichting Steuncommité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist).

Nadere informatie: https://www.wakezeist.nl/