In de Stille- of Goede Week voorafgaand aan Pasen biedt de Raad van Kerken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond oecumenische vespers aan.

Een korte viering met gebeden, een lezing, stilte, gedichten of muziek…..een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar worden deze gehouden in de Pauluskerk op de Brink, aanvang 19:30 uur.

Voorgangers zijn: 3 april, ds. Marleen Kool, 4 april ds. Wouter Klouwen, 5 april Cor van der Sluis.