Elke eerste zondag van de maand wordt gewaakt bij detentiecentrum Kamp van Zeist, waar gezinnen, vrouwen en alleenreizende minderjarige vluchtelingen in detentie hun uitzetting afwachten.
Wij waken als steun in de rug voor de gedetineerden en als roep naar de overheid en politiek om zich open te stellen voor en te werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.
Deze zondag voor de 208e keer sinds de Schipholbrand in oktober 2005.
Gebed, aandacht en stilte voor:
Vreemdelingendetentie
Mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten
Levens die stilstaan
Menselijkheid en mensenrechten
Kom ook, neem mensen mee, neem bloemen mee.
Zondag 5 maart, om 16.30 uur, Detentiecentrum Zeist.
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist
inf. 0643413532 en www.wakezeist.nl
Het volgende gebed zal tijdens de wake worden gebeden:
Grote God,
Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.
Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.
Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.
En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.
Amen

(Petrus gebedenboek; Harmke Heuver)